Cảm nhận về Phú Yên

NẾU MỆT MỎI QUÁ CỨ VỀ TUY HÒA NẾU MỆT MỎI QUÁ CỨ VỀ TUY HÒA 1. Tuy Hòa của tui, về đây cho gió táp vào mặt, sáng sáng tắm biển, chiều chiều tắm biển, buồn thì ngồi khóc ngoài biển cũng thần thái nữa, bao không ai biết...
Top